Velika Turska tura


VELIKA TURSKA TURA

26.04.-05.05.2019.

FIRST MINUTE CENA ARANŽMANA 299€ DO 31.01.2019.

Troja-Kušadasi-Efes-Pamukale-Konja-Kapadokija-Ankara-Istanbul

10 dana/7 noćenja

autobus

Program putovanja:

1.dan (26.04.): NIŠ-ČANAKALE

Polazak iz Niša oko 16:00h (o tačnom vremenu i mestu polaska raspitati se u agenciji dva dana pred put). Vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i radi regulisanja graničnih formalnosti. Noćnja vožnja kroz Bugarsku i Tursku do neke od luka na evropskoj strani Dardanela, moreuza koji razdvaja Evropu od Azije.

2.dan (27.04.): ČANAKALE-TROJA -KUŠADASI

Prelazak trajektom do luke Čanakale na azijskoj strani, jedinstveni doživljaj svitanja na Dardanelima. Slobodno vreme u Čanakalama, mogućnost fakultativnog izleta do Troje, arheološkog lokaliteta koji je opevan u Homerovoj Ilijadi. Nakon obilaska nastavak putovanja do Kušadasija (oko 400km). Po dolasku u Kušadasi smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Večera. Noćenje

3.dan (28.04.): KUŠADASI-EFES-KUŠADASI

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog izleta do Efesa i kuće Bogorodice Marije. (oko 25km). Efes je antički grad u kome se nalazi jedno od sedam svetskih čuda-Artemidin hram. Kuća Bogorodice Marije se nalazi na brdu iznad Efesa, na nekih 500m visine. Skromna kuća predstavlja mesto gde se Devica Marija sklonila po sinovljevoj smrti, mesto na koje je po predanju doveo apostol Jovan. Smatra se da je ovde i umrla, ali se mesto smrti nigde tačno ne spominje, jer se njeno telo po hrišćanskoj mitologiji uspelo na nebo. U legendama, ova kuća se vezuje i za boravk apostola Pavla. Religijski je i hodočasnički centar. Obilazak lokaliteta sa vodičem. Povratak u Kušadasi u popodnevnim časovima. Slobodno vreme. Večera. Noćenje

4.dan (29.04.): KUŠADASI-PAMUKALE

Doručak. Napuštanje hotela. Polazak ka Pamukalama (oko 250km). Po dolasku u Pamukale smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, mogućnost fakultativnog razgleda Pamukala sa vodičem, poseta antičkom gradu Hierapolisu i Kleopatrinom kupatilu. Slobodno vreme. Večera. Noćenje

5.dan (30.04.): PAMUKALE-KONJA-KAPADOKIJA

Doručak. Napuštanje hotela, polazak za Konju (oko 400km), grad vrtećih derviša, jedan od najčuvenijih i ujedno najtradicionalnijih gradova Turske poznat kao religiozni centar Seldžučkog carstva. Razgled grada sa vodičem, poseta muzeju Melvane (muzej velikog islamskog mislioca). Nastavak putovanja za Kapadokiju (oko 300km). Po dolasku u Kapadokiju smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Večera. Noćenje

6.dan (01.05.): KAPADOKIJA

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, mogućnost fakultativnog celodnevnog obilaska Kapadokije sa vodičem: Tvrđava Uçhisar (stena oblikovana od strane prirode u tvrđavu, a korišćena od strane ludi, smeštena na vidikovcu sa pogledom na čitavu Kapadokiju), Goreme open air muzeja, dolina Zelve. Slobodno vreme. Večera. Noćenje

7.dan (02.05.): KAPADOKIJA

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Fakultativno letenje balonom iznad oblasti Kapadokije (jedinstven i magičan doživljaj po kome je Kapadokija prepoznatljiva svuda u svetu, biće to nešto o čemu ćete dugo pričati). Slobodno vreme ili fakultativni obilazak podzemnog grada Derinkuyu sa ulaznicama (ranohrišćanski grad pod zemljom koji je služio za skrivanje od opasnosti, kapacitet ovog neverovatnog grada je čak 3000 ljudi, a u nemu se mogu videti i ostaci prvih crkava)Večera. U večernjim časovima fakultativno odlazak na tursko veče (muzičko – plesni program koji obuhvata demonstracije tradicionalnih plesova iz različitih delova Turske, sa večerom i neograničenom konzumacijom pića). Povratak u hotel. Noćenje

8.dan (03.05.): KAPADOKIJA-ISTANBUL

Doručak. Napuštanje hotela, polazak za Istanbul sa pauzom na jezeru Tuz Golu, drugo po veličini slano jezero u Turskoj, prirodno stanište flamingosa, koje vrlo često presuši u letnjim danima. Usputno svraćanje u Ankaru radi posete mauzoleju Kemala Ataturka. Dolazak u Istanbul u popodnevnim časovima, panoramsko razgledanje grada (autobusom) sa vodičem: Valensov akvadukt, Galata most, Galata kula, Taksim, Dolmabahče palata… Smeštaj u hotel. Noćenje

9.dan (04.05.): ISTANBUL

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, mogućnost fakultativnog krstarenje Bosforom i obilazak Vaseljenske patrijaršije. Polazak za Niš u popodnevnim časovima. Vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i radi regulisanja graničnih formalnosti.

10.dan (05.05.): NIŠ

Dolazak u Niš u prepodnevnim časovima. Kraj usluga

FIRST MINUTE CENA ARANŽMANA 299€ DO 31.01.2019.

Cena važi za uplatu u celosti pri rezervaciji

Cena aranžmana obuhvata:

-prevoz autobusom na navedenim relacijama prema programu putovanja

-smeštaj u hotelima:

3* lokalne kategorizacije na bazi 2 polupansiona u Kušadasiju

4* na bazi 1 polupansiona u Pamukalama

3* na bazi 3 polupansiona u Goreme ili okolini

3* na bazi 1 noćenja sa doručkom u Istanbulu

-posetu Mevlana muzeju u Konji

-poseta Ataturkovom mauzoleju u Ankari

-usluge lokalnih vodiča na lokalitetima

-usluge turističkog vodiča/ pratioca tokom putovanja

-troškove organizacije i realizacije programa putovanja

Cena aranžmana ne obuhvata:

-međunarodno zdravstveno osiguranje

-individualni troškovi putnika

-ulaznice za individualna razgledanja koja nisu obuhvaćena programom

-karte za gradski prevoz na destinacijama

-fakultativne izlete:

– poseta Troji 10€ po osobi

– poseta Efesu i kući Bogorodice Marije 30€ po osobi

– razgled Pamukala 15€ po osobi

-razgled Kapadokije (poseta Muzeju Open air-Gorem u Kapadokiji, Uçhisar tvrđavi i dolini Zelve)35 € po osobi

– poseta podzemnom gradu Derinkuju – 15 € po osobi

– tursko veče u Kapadokiji – 25 € po osobi

– letenje balonom nad Kapadokijom (u ranim jutarnjim časovima)-140 € po osobi

– krstarenje Bosforom, obilazak Vaseljenske patrijaršije-20€ po osobi

Napomena u vezi fakultativnih izleta: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate.

NAČIN PLAĆANJA:

 • FIRST MINUTE cena aranžmana važi za uplatu u celosti pri rezervaciji
 • Redovna cena aranžmana podrazumeva sledeće načine plaćanja:
 • 40% od ukupne cene aranžmana pri rezervaciji, ostatak duga najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
 • 40% od ukupne cene aranžmana pri rezervaciji, ostatak duga u ratama gde je poslednja rata najkasnije 10 dana pre početka ranžmana
 • uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po efectiva prodajnom kursu Banca Intesa

Zapoćeti način plaćanja se ne može menjati. U slučaju promene na monetarnom tržištu , kao i promenama u cenama prevoznika , konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava , agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.

VAŽNA NAPOMENA: Za putovanje u Tursku putna isprava/pasoš mora važiti najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja!!!

Opšte napomene:

 • Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora
 • Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu
 • Putnicima koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucijama, savetujemo da se putem interneta informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu
 • Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotela, autobuskog prevoznika i sl. te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povlači i nadoknadu tih trokova a oni su shodno datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih uslova putovanja
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu
 • Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja.… ne rade
 • Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja
 • Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA
 • Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon
 • Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela.
 • Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost
 • Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnih propisa s tim u vezi!
 • Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku
 • Organizator će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne
 • Organizator ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partneraž
 • Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta
 • Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik
 • Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti)
 • VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije
 • Organizator zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor
 • U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put
 • Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni

KALKULACIJA JE RAĐENA NA 60 PLATEŽNIH PUTNIKA, MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 60. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH PUTNIKA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO POVEĆANJA CENE ILI SPAJANJA SA DRUGOM AGENCIJOM. U SLUČAJU OTKAZA  OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT. AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

VAŽNA NAPOMENA: NAVEDENA VREMENA SU PODLOŽNA PROMENAMA USLED NEPREDVIĐENIH OKOLNOSTI NA PUTU. TAČNO VREME POLASKA ĆE BITI POTVRĐENO OD STRANE AGENCIJE DAN PRED PUT. TAČNA IMENA HOTELA ĆE BITI OBJAVLJENA 5 DANA PRED PUT.

Turistička agencija ima propisanu polisu osiguranja u slučajiu insolventnosti  i naknade štete broj 70006333 kod kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. koja važi od 19.11.2018. i traje do 19.11.2019. sa ugovorenim ukupnim limitom pokrića po polisi u iznosu od 300.000€. Ovom garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuje: 1) Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu u mesto polaska 2) Potraživanja uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizivao 3)Potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa Opštim uslovim putovanja 4) Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata. Opšti uslovi putovanja agencije Just travel d.o.o su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije. Mole se svi putnici da pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije 

Licenca OTP 62/2018 od 14.12.2018.