Istanbul – Prvi maj


Istanbul-1.Maj 29.04-04.05.2019.

Program putovanja

 
1.DAN (29.04.2019): NIŠ-ISTANBULPolazak za Istanbul iz Niša u popodnevnim časovima  (o tačnom vremenu i mestu polaska bićete informisani dan pred put). Vožnja kroz Srbiju sa usputnim zadržavanjima radi prikupljanja putnika. Nastavak vožnje kroz Bugarsku i Tursku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi regulisanja graničnih formalnosti i odmora.

2.DAN (30.04.2019): ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada-autobusom uz pratnju lokalnog vodiča: Plava džamija , Aja Sofija, Topkapi palata , džamija Sulejmanija, Zlatni rog, Dolmabahče palata, vidikovac Čamildža na azijskoj strani… Nakon obilaska smeštaj u izabrani hotel 3* (Laleli oblast), 5* (Šišli oblast). Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje

3.DAN (01.05.2019)–ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno razgledanje istorijskog jezgra Istanbula sa vodičem-pešačka tura u trajanju od cca 5h. Obilazak Plave Džamije (jedne od tri najveće i najlepše džamije u islamskom svetu), Svete Sofije (nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa džamije, a sada muzeja starog skoro 1500 godina), Topkapi palate (velelepne sultanske palate gde je živela većina turskih Sultana sa riznicom dragulja, dijamanata, zlata i ostalih poklona koje je sultan dobijao od svojih vazala i podanika), Hipodroma. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje

4.DAN (02.05.2019.) –ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno obilazak Vaseljenske patrijaršije i krstarenje Bosforom, obilazak Istanbula sa vode gde ćete videti najraskošnije vile, dvorce i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje

5.DAN (03.05.2019.): ISTANBUL-NIŠ

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnsoti do polaska ili fakultativno poseta Dolmabahce palati – raskošnoj palati u baroknom stilu. Polazak za Srbiju u kasnim popodnevnim časovima. Noćna vožnja preko Bugarske sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja graničnih formalnosti i odmora.

6.DAN (04.05.2019.): NIŠ

Dolazak na mesta polazaka u prepodnevnim/popodnevnim časovima. Kraj usluga

Cena aranžmana hotel 3* (Laleli/Aksaray) 99€ po osobi

Napomena: Hotel 3* će biti definisan 5 dana pred put

Cena aranžmana hotel Surmeli Istanbul 5* (Šišli) 149€ po osobi

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • autobuski prevoz na relaciji prema programu putovanja
 • smeštaj u hotelu 3* /5* u Istanbulu  na bazi 3 noćenja sa doručkom ( dvokrevetne i trokrevetne sobe,doručak na bazi švedskog  stola)
 • panoramsko razgledanje Istanbula
 • usluge licenciranog turističkog vodiča/pratioca grupe
 • troškovi organizacije I realizacije programa putovanja

 CENA ARANŽMANA  NE OBUHVATA:

 • individualne troškove putnika
 • obavezno putno-zdravstveno osiguranje
 • doplatu za 1/1 sobu 70% od cene aranzmana.
 • fakultativne izlete:
 • Aja Sofija, Plava Džamija, Hipodrom, Topkapi palata – 40€ (cena  obuhvata ulaznice i usluge vodiča)
 • krstarenje Bosforom i obilazak Vaseljenske patrijaršije – 20€ (cena obuhvata vožnju brodom i usluge lokalnog vodiča)
 • Obilazak Dolmabahče palate -30€ (cena obuhvata ulaznicu u palate i razgled sa vodičem na srpskom jeziku)VAŽNE NAPOMENE:
  • POLASCI IZ DRUGIH GRADOVA SU MOGUĆI UZ DOVOLJAN BROJ PUTNIKA I UZ DOPLATU
  • SVA VREMENA POLASKA/POVRATKA SU SKLONA PROMENI!!!
  • PUTNICI SU DUŽNI DA PRIHVATE MESTO U AUTBUSU KOJE IM JE ODREDILA AGENCIJA ORGANIZATOR PUTOVANJA , SVI PUTNICI MORAJU IMATI SEDIŠTE U AUTOBUSU
  • PUTNICI MOGU PONETI RUCNI PRTLJAG DO 10KG I 1KOMAD PRTLJAGA  DO NAJVISE  23KG (1KOFER), SVAKI NAREDNI IDE UZ DOPLATU
  • SVI PUTNICI SU DUŽNI DA TOKOM PUTOVANJA I NA DESTINACIJI KORISTE ZVANIČNA SREDSTVA ZA     KOMUNIKACIJU SA VODIČEM I PREDSTAVNIKOM
  • IME HOTELA ĆE BITI POZNATO 5 DANA PRED PUT
  • POTPISIVANJEM UGOVORA O PUTOVANJU PUTNIK PRIHVATA SVAKI HOTEL ODGOVARAJUĆE KATEGORIZACIJE I OPISA NAVEDENOG U PROGRAMU PUTOVANJA
  • ZA PUTOVANJE U TURSKU PUTNA ISPRAVA/PASOŠ MORA VAŽITI NAJMANJE 6 MESECI OD DATUMA POVRATKA SA DESTINACIJE!!!!

   NAČIN PLAĆANJA:

  • uplata avansa 40% od ukupne cene aranžmana, ostatak duga najkasnije 10 dana do početka aranžmana
  • uplata avansa 40% ostatak u ratama gde je poslednja rata najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
  • uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po efectiva prodajnom kursu bance Intesa

  Zapoćeti način plaćanja se ne može menjati, u slučaju promene na monetarnom tržištu , kao i promenama u cenama prevoznika , konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava , agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana

 • Napomena u vezi fakultativnih izleta: fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika Neophodan minimum za izvođenje   fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate. Za sve izlete / minimum je 30 putnika.

   KALKULACIJA JE RAĐENA NA 60 PLATEŽNIH PUTNIKA, MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 60. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH PUTNIKA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO POVEĆANJA CENE ILI SPAJANJA SA DRUGOM AGENCIJOM. U SLUČAJU OTKAZA OD STRANE AGENCIJE OTKAZNI ROK JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT. AGENCIJA JUSTTRAVEL DOO NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije

  Licenca OTP 62/2018 od 14.12.2018.